Punkt Przedszkolny przy PSP w Mierzynie

                              ul. Welecka 30 72-006 Mierzynie

                             tel. 571-425-646

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

 

RANEK godz. 7.00 – 8.00

Schodzenie się dzieci. Zabawy swobodne w kącikach zainteresowań i na dywanie w zespołach, całą grupą – wg pomysłów dzieci. Oglądanie książeczek. Rysowanie nt dowolny. Słuchanie bajek, opowiadań. Obserwacja pogody przez okno.

 

PRZEDPOŁUDNIE godz. 8.00 – 13.00  REALIZACJA PODSTAWY PROGRAMOWEJ

Zabawy ruchowe, a w starszych grupach ćwiczenia poranne.

Czynności higieniczne w łazience. Śniadanie.

Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą zgodnie z celami i zadaniami podstawy programowej w formie zabaw dydaktycznych, tematycznych, ruchowych, przyrodniczych, eksperymentalnych, muzycznych, tanecznych. W młodszych grupach raz dziennie 15-25 minut. W grupach starszych dwa razy dziennie po 30 minut.

W czwartek i piątek zabawy z językiem angielskim, po 30 minut.

Zabawy swobodne, tematyczne wg pomysłów, wyobraźni dzieci w Sali przedszkolnej. Czynności samoobsługowe w szatni. Zabawy ruchowe swobodne w ogrodzie przedszkolnym, spacery w najbliższej okolicy.

Przygotowanie do obiadu, drugie danie obiadowe.

Zabawy relaksacyjne, odpoczynek, tzw. ciche zabawy swobodne, słuchanie bajek i opowiadań.

 

POPOŁUDNIE godz. 13.00 – 17.00

Zabawy logopedyczne w czwartek i piątek po 30 minut. Ćwiczenia indywidualne, zabawy dydaktyczne z dziećmi dostosowane do ich potrzeb i możliwości. Zabawy dydaktyczne. Utrwalanie poznanych wierszy i piosenek.

Czynności higieniczne w łazience. Zupa i deser.

Zabawy swobodne wg pomysłów dzieci. Zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym. Rozchodzenie się do domów.

 

 

ADRES PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO:

Punkt Przedszkolny

przy PSP w Mierzynie

ul. Welecka 30

72-006 Mierzyn

tel. 571-425-646

 

ADRES SZKOŁY:

 

Publiczna Szkoła Podstawowa            

im. Przyjaciół Dzieci

ul. Kolorowa 27

72-006 Mierzyn

tel. 91-483-13-40

      91-444-06-70

      91-444-06-69

      605-921-536

ADMINISTRATOR STRONY:

ebatka@gazeta.pl

monitoring pozycji